header

 

Местоположение:

4000 Пловдив
ул"Нестор Абаджиев"
N 57

моб:
+359 895 093 937
тел/факс
:
+359 32
 996 997

e-mail: galvanika@abv.bg

 

 

 

 

Управители:

Тодор Тодоров

+359 888 994 666

Хаиг Семерджиян

+359 888 585 949