header

 

Технически изисквания към металните детайли и възли, които подлежат на поцинковане:

Да не са с размери по-големи от: дължина -1800mm: височина - 800mm: ширина - 800mm;
Детайли, за статично покритие да имат отвори или подходящи профили, към които да се закачат куки за поставяне на подвески;

Технически параметри, които се гарантират след извършване на услугата се договарят предварително.

Допуска се намаляване на дебелината на покритието във вдлъбнатини, канали, отвори, прорези и др.

Покритията са блестящи с блясъкообразуватели.